Już po raz 5 odbyło się szkolenie w ramach międzynarodowego projektu ADESTE (Audiece DEveloper: Skills and Training in Europe). Celem projektu było wspomaganie instytucji kultury oraz praktyków i praktyczek pracujących w sektorze kultury w skutecznym i efektywnym działaniu na rzecz pozyskiwania odbiorców, budowania głębokich relacji z nimi, a także w rozszerzaniu dostępności kultury.

Podczas szkoleń zaprezentowano m.in. definicję Rozwoju Publiczności oraz modelowy proces planowania rozwoju i relacji z publicznością. Zostały również omówione ogólnopolskie oraz warszawskie badania związane z uczestnikami kultury oraz sposoby wykorzystania ich do tworzenia misji, wizji i strategii instytucji.

Trenerką prowadzącą i koordynatorką merytoryczną szkoleń była Beata Dubiel-Stawska. Trenerką wspierającą była Marta Skowrońska-Markiewicz i Magda Sadura. Cykl warsztatów dla pracowników warszawskich instytucji kultury został zorganizowany przez Biuro Kultury m.st. Warszawy